Zasedání výboru

Zápis ze zasedání finančního výboru

27.11.2011

Finanční výbor obce Modrá Hůrka

Zápis č.2/2011

o provedení kontroly

Datum konání:                                                                  27.11.2011

Místo konání:                                           Obecní úřad Modrá Hůrka

Přítomni:                             Hrdlička Tomáš                  předseda f.v.

                                   Pisinger Stanislav              člen f.v.

                                    Ratajová Dana                   člen f.v.

 

Provedené kontroly:

1.     Kontrola pokladní knihy                                                         bez závad

2.     Kontrola hotovosti na pokladně                                             bez závad

3.     Kontrola nakládání s prostředky obce, období: 1.4.2011 - 31.10.2011

Bez závad

Návrhy:

1.     Navržení a zpracování : návrh rozpočtu obce Modrá Hůrka na rok 2012

Usnesení:

            Finanční výbor obce Modrá Hůrka,předloží na zasedání zastupitelstva 28.11.2011, návrh rozpočtu obce pro rok 2012.

Hlasování:

Přítomno:    3         pro:    3         proti:0         zdržel se:      0

Hrdlička Tomáš                                Pisinger Stanislav                            Ratajová Dana

 

 

                                                                                                                             Na Modré Hůrce, dne 27.11.2011