Římskokatolická farnost Modrá Hůrka

Sbírka na zvony

Starý zvon z poslední čtvrtiny 15. století je vážně ohrožen. Jeho původní dubová hlava byla odstraněna a nahrazena kovovou při elektrifikaci v 90.tých letech a zvon byl pootočen o 90˚. Zvon byl provrtán ve středním sloupku a bylo odstraněno původní ocelové oko pro zavěšení srdce i srdce samotné, což byl nežádoucí, poškozující zásah. Zvon je od své elektrifikace vytlučen stejně, jako za předchozích 500 let.

Pro zachování zvonu do budoucna je nutné, vrátit se ke stavu před elektrifikací, tj. zavěsit ho na dubovou hlavu, opatřit ho srdcem přiměřených parametrů v rozměrech i v tvrdosti zavěšeným na koženém řemeni a vrátit se k šetrnějšímu způsobu zvonění.

Jako jednoznačně nejlepší řešení bylo navrženo diecézním kampanologem doplnit do věže chybějící dva zvony, které převezmou každodenní a liturgickou potřebu zvonění. Opravu starého zvonu a zvonové stolice si farnost může dovolit, náklady na nové zvony jsou ale cca 600.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že farnost není schopna z vlastních zdrojů zvony pořídit, obracím se na Vás s prosbou o příspěvek. Váš případný dar můžete odečíst od základu daně. Dále nám bylo přislíbeno zvonařskou firmou, že pokud dá dárce alespoň 30.000,-Kč, může být jeho jméno odlito na nový zvon a to bez navýšení ceny za odlití, jako připomínka jeho štědrosti příštím generacím.

Příspěvky na nové zvony je možné zasílat na účet farnosti 571308359/0800, do poznámky napsat dar na zvony nebo dávat v hotovosti. Pokud se nepodaří vybrat ani na jeden zvon, může být Váš příspěvek vrácen.

Za Vaši štědrost děkuje

o. Josef Staněk, administrátor farnosti Modrá Hůrka