POPLATKY 2024

Trvale žijící občan 500,-Kč
Objekt určen k rekreaci 500,-Kč

Pes 100,-Kč

Účet ČSOB 460920/0300 v.s. číslo popisné