Granty z kraje

POV 2021

POV 2021

 POV 2021

"Pořízení techniky na veřejnou zeleň"

   V loňském roce jsme požádali na techniku, která by pomohla našemu Kubotovi v práci. Při rozdělování a schvalování dotací v rámci Programu obnovy venkova jsme dostali částku 250tisíc na investiční dotaci.

   Již od začátku roku jsme scháněli a diskutovali, také prohlíželi a zkoušeli, různé stroje a hledali ten pravý. Nakonec jsme vybrali Rider Stiga Park Pro 740, který byl jednak dostupný finančně a splňoval podmínky pro koupi. Lze k němu totiž připojit sněhovou frézu, sběrač trávy a listí, žací ústrojí i cepovou sekačku.  Objednali jsem již v červenci, poté přišla dotace z kraje, ale až poslední týden v prosinci proběhly veškeré transakce spojené s koupí rideru. Od zaplacení až po předávku.

   Na závěr bychom chtěli poděkovat lidem, kteří rozhodli, že podpoří tento projekt částkou 250tisíc a zbytek jsme doplatili z obecního rozpočtu. Doufáme, že nám traktůrek bude sloužit bezporuchově, a kdyby nějaká porucha nastala, tak ji firma CPG dokáže velmi brzy vyřešit.

POV 2020

Oprava požární nádrže v Pořežankách

   V letošním roce jsme se pokusili podat žádost o dotaci v rámci POV na naší požární nádrž, která již přestala sloužit svému z důvodu netěsnosti hráze. Na podzim jsme požádali Krajský úřad odbor životního prostředí o nakládání s chráněnými živočichy, a to sice "Škeble rybničné". Toto nám bylo umožněno a dali jsme ji do zimoviště na Modrou Hůrku. Pevně všichni věříme v to, že se oprava uskuteční a škeble budeme moci vrátit zpět.

   Začali zde práce s bahnem, které se odvezlo na pole. Postupně se odhalili místa úniku vody. Hráz u požeráku je ve značně špatném stavu a proto se musí jít více do hloubky. Pak se také opraví schody, boční kameny. Z bezpečnostních důvodů se dodá zábradlí a finální nátěr. A nyní si budeme jet přát aby pršelo a požární nádrž se opět naplnila.

   Letošní rok 2020 se ukázal jako dobrý, protože nám neustále z nebe padá voda a nádrž se plní. Oslovujeme opět odborníky z životního prostředí, kteří nám opět dovolují návrat škeble rybničné zpět do nádrže. V sobotu jsme vyrazili do zimoviště a hledáme. Podařilo se sice najít tak třetinu, ale i to je úspěch. Vracíme zpět a uvidíme jestli se jim staronový domov bude líbit.

   A usmálo se štěstí i z dotací, protože jsme získali 230.000,-Kč, kdy celá akce vyšla na 443.790,57Kč. Jsme velice rádi a děkujeme všem, kteří nám přispěli buď pomocí při akci anebo rozhodli o finanční podpoře na tuto akci. Srdečné díky.

 I v parných dnech se zde těšíme z vody, kvákajících žabek a návrativších škeblí. A v neposlední řadě i možnost vody při požáru. Cíl byl stoprocentně naplněn.