Granty z kraje

POV 2020

Oprava požární nádrže v Pořežankách

   V letošním roce jsme se pokusili podat žádost o dotaci v rámci POV na naší požární nádrž, která již přestala sloužit svému z důvodu netěsnosti hráze. Na podzim jsme požádali Krajský úřad odbor životního prostředí o nakládání s chráněnými živočichy, a to sice "Škeble rybničné". Toto nám bylo umožněno a dali jsme ji do zimoviště na Modrou Hůrku. Pevně všichni věříme v to, že se oprava uskuteční a škeble budeme moci vrátit zpět.

   Začali zde práce s bahnem, které se odvezlo na pole. Postupně se odhalili místa úniku vody. Hráz u požeráku je ve značně špatném stavu a proto se musí jít více do hloubky. Pak se také opraví schody, boční kameny. Z bezpečnostních důvodů se dodá zábradlí a finální nátěr. A nyní si budeme jet přát aby pršelo a požární nádrž se opět naplnila.

   Letošní rok 2020 se ukázal jako dobrý, protože nám neustále z nebe padá voda a nádrž se plní. Oslovujeme opět odborníky z životního prostředí, kteří nám opět dovolují návrat škeble rybničné zpět do nádrže. V sobotu jsme vyrazili do zimoviště a hledáme. Podařilo se sice najít tak třetinu, ale i to je úspěch. Vracíme zpět a uvidíme jestli se jim staronový domov bude líbit.

   A usmálo se štěstí i z dotací, protože jsme získali 230.000,-Kč, kdy celá akce vyšla na 443.790,57Kč. Jsme velice rádi a děkujeme všem, kteří nám přispěli buď pomocí při akci anebo rozhodli o finanční podpoře na tuto akci. Srdečné díky.

 I v parných dnech se zde těšíme z vody, kvákajících žabek a návrativších škeblí. A v neposlední řadě i možnost vody při požáru. Cíl byl stoprocentně naplněn.