Granty z kraje

POV 2022

Oprava veřejného osvětlení 2.etapa

   POV 2022 

  Tentokrát jsme v rámci Programu obnovy venkova 2022 měli jasnou volbu k žádosti, protože dojde někdy v průběhu roku 2022 k uložení elektrického vedení do země. Na firmě Eon, jsme bohuzžel neobdrželi žádný jasný termín realizace, ale budeme doufat, že se to příští rok uskuteční.

   Ještě před schválením výše dotace jsme investovali do zakoupení materiálu, protože se obáváme velkého zdražení. Akce by měla probíhat někdy v měsících červenec- srpen. Nakoupený materiál byl dodán a teď jen čekat.

   Usmálo se na nás štěstí. Naše žádost byla podpořena částkou 216.000,-Kč, za což jsme velmi rádi. Rozpočet celé akce je vypočten na necelých 500.000,- bez DPH. Tak jak nám bylo řečeno, začalo se s pracemi, kdy se firma snažila vyjít vstříc všem požadavkům obyvatel , z hlediska průjezdů i omezení, které je plánováno va dvou etapách a liniích v Modré Hůrce. Nejdříve se natáhly kabely, které se dali do chrániček. Pak se postavily sloupy s lampami a propojilo se vše. Nakonec došlo k zabetonování sloupů.

   Akce proběhla úspěšně. Všem kdo mají jakopukoli zásluhu na této akci děkujeme.

POV 2021

POV 2021

 POV 2021

"Pořízení techniky na veřejnou zeleň"

   V loňském roce jsme požádali na techniku, která by pomohla našemu Kubotovi v práci. Při rozdělování a schvalování dotací v rámci Programu obnovy venkova jsme dostali částku 250tisíc na investiční dotaci.

   Již od začátku roku jsme scháněli a diskutovali, také prohlíželi a zkoušeli, různé stroje a hledali ten pravý. Nakonec jsme vybrali Rider Stiga Park Pro 740, který byl jednak dostupný finančně a splňoval podmínky pro koupi. Lze k němu totiž připojit sněhovou frézu, sběrač trávy a listí, žací ústrojí i cepovou sekačku.  Objednali jsem již v červenci, poté přišla dotace z kraje, ale až poslední týden v prosinci proběhly veškeré transakce spojené s koupí rideru. Od zaplacení až po předávku.

   Na závěr bychom chtěli poděkovat lidem, kteří rozhodli, že podpoří tento projekt částkou 250tisíc a zbytek jsme doplatili z obecního rozpočtu. Doufáme, že nám traktůrek bude sloužit bezporuchově, a kdyby nějaká porucha nastala, tak ji firma CPG dokáže velmi brzy vyřešit.

POV 2020

Oprava požární nádrže v Pořežankách

   V letošním roce jsme se pokusili podat žádost o dotaci v rámci POV na naší požární nádrž, která již přestala sloužit svému z důvodu netěsnosti hráze. Na podzim jsme požádali Krajský úřad odbor životního prostředí o nakládání s chráněnými živočichy, a to sice "Škeble rybničné". Toto nám bylo umožněno a dali jsme ji do zimoviště na Modrou Hůrku. Pevně všichni věříme v to, že se oprava uskuteční a škeble budeme moci vrátit zpět.

   Začali zde práce s bahnem, které se odvezlo na pole. Postupně se odhalili místa úniku vody. Hráz u požeráku je ve značně špatném stavu a proto se musí jít více do hloubky. Pak se také opraví schody, boční kameny. Z bezpečnostních důvodů se dodá zábradlí a finální nátěr. A nyní si budeme jet přát aby pršelo a požární nádrž se opět naplnila.

   Letošní rok 2020 se ukázal jako dobrý, protože nám neustále z nebe padá voda a nádrž se plní. Oslovujeme opět odborníky z životního prostředí, kteří nám opět dovolují návrat škeble rybničné zpět do nádrže. V sobotu jsme vyrazili do zimoviště a hledáme. Podařilo se sice najít tak třetinu, ale i to je úspěch. Vracíme zpět a uvidíme jestli se jim staronový domov bude líbit.

   A usmálo se štěstí i z dotací, protože jsme získali 230.000,-Kč, kdy celá akce vyšla na 443.790,57Kč. Jsme velice rádi a děkujeme všem, kteří nám přispěli buď pomocí při akci anebo rozhodli o finanční podpoře na tuto akci. Srdečné díky.

 I v parných dnech se zde těšíme z vody, kvákajících žabek a návrativších škeblí. A v neposlední řadě i možnost vody při požáru. Cíl byl stoprocentně naplněn.