Nadace ČEZ

Oprava podlahy v klubovně SDH

Oprava podlahy v klubovně SDH 

   Protože se nám nedaří udržet klubovnu našich dobrovolných hasičů v nějakém dobrém stavu, museli jsme se vydat cestou větší opravy podlahy v klubovně. Pokusíme se požádat Nadaci ČEZ o nějaký příspěvek na tuto akci. 7.2.2024 jsme poslali finální žádost.

Výměna sodíkových lamp za ledky

Výměna sodíkových lamp za ledky 

 

   Jak je již vidět z názvu akce, tak jsme se letos pustili do výměny našich stávajících sodíkových svítidel za ledkové. K této výměně nás vede nejen úspora, ale také svítivost a obnovení nebo spíše rekonstrukce a zkrášlení.

   Počátek jako vždy je v podání žádosti, která jak doufám, ve vstřícném jednání s Nadací ČEZ, vyjde.

   A  byli jsme úspěšní. Na tuto akci, která naši osadu Pořežánky zase posune dál jsme dostali dotaci ve výši 80.000,-Kč.

   Vybrali jsme stejná svítidla jako na Modré Hůrce a tuto akci pro nás uskuteční firma Irel.

   A začínáme s výměnou, ale buhužel ne všude. Nastaly problémy s vypálenými součástkami na sloupech, kdy nás to zlobilo již dlouhodobě v podobě problikávání či dokonce i nesvícení. Bude potřeba více opravy než jsme z počátku mysleli. Dalším problémem je málo skladových zásob daných svítidel. Musíme počkat.

   A je to už pomalu rok a akce je dokončena. Vše svítí, neproblikává a naši občané se nemusí bát. Za to vše patří nemalé díky Nadaci ČEZ, která v rámci Podpory regionu myslí i na malé obce, kterým pomáhá v podobě podpory projektů pro danou obec důležitou. Moc děkujeme.

                                                                                                                    LS

Podpora regionu

Oprava váhy na návsi

Oprava váhy na návsi

 

Dalším projektem ve spolupráci s Nadací ČEZ pro tento rok, bude pokračování v úpravách na návsi v obci Modrá Hůrka. Cílem je oprava váhy, která je funkčí a dochází k její devastaci přičiněním některých osob a postavení zastávky pro lidi čekající na autobus.

 

Probouzí se nám jaro, ale v naší práci jsme moc nepokročili z důvodu pronásledování nového strašáku jménem Covid. Zastavili se veškeré práce a pokračování je v nedohlednu. No uvidíme.

 

Skvělé. Podařilo se dát objednávku na výrobu zastávky i s montáží. Také započaly práce na stávající váze. Jediným mínusem je větší investice do její opravy. Bylo zjištěno, že do střechy zatéká, což způsobilo větší náklady na opravu i vnitřních prostor. V rámci oprav jsme tedy přistoupili k většímu zásahu, než se zprvu zdálo. Byly oklepány vnitřní omítky a znovu nahozeny, zaskleny okna, vymalováno, opraveny dveře včetně kliky a zámku a v oprava střechy. Na stavbu zastávky se upravil terén včetně patek na zastávku a její okolí. Nastal den D na montáž zastávky a zase tu máme náš známý Covid, který zastavil celou firmu. Montáž slíbena v nejbližším možném termínu.

 

Tak dnes to vše klaplo. Sice pršelo, ale byla postavena a přišroubována naše nová a první autobusová zastávka na Modré Hůrce.

 

Doděláváme poslední úpravy – zámková dlažba, posazení lavičky do zastávky.

 

A je hotovo, akce „Oprava váhy na návsi“, je dokončena. Za velkého finančního přispění Nadace ČEZ, za což ji děkujeme.

Podpora regionu

Odbahnění rybníku Máchalka

Odbahnění rybníku Máchalka 

   Do majetku obce připadá rybník Máchalka, který léta zadržoval vodu a byl útočištěm divokých kačen a všelijaké zvířeny. Jenže zub času se podepsal na hrázi rybníka, která začala protékat a tím se začala ztrácet voda až došlo k vyschnutí celého rybníka. Protože nastalo období suchých let bylo na čase s tímto nšco dělat. Proto jsme tentokrát požádali na tento cíl.

   Opět nám Nadace ČEZ vyšla vstříc a tuto akci podpořila částkou 80.000,-Kč. Touto částkou budeme realizovat odbahnění rybníku Máchalka, abychom učinili první krok k záchraně. Náklady na odbahnění jsou vyčísleny na 270.000,-Kč, kdy zbylou část uhradíme z obecního rozpočtu.

   Práce započaly a zdárně bylo všechno bahno rozhrnuto na hráze a opravu přítoku, kdy se mnoho ušetřilo, protože kdyby se bahno muselo odvážet a deponovat, bylo by potřeba min. 500.000,-Kč. S panem stavitelem jsme se dohodli na tomto rozložení, které stejně už zub času a eroze způsobily. 

   Tímto děkujeme Nadaci ČEZ, která nás v tomto nenechala a doufáme, že i příští rok nás podpoří. 

Podpora regionu

Zkvalitnění životního prostředí v obci

Zkvalitnění životního prostředí v obci 

  V letošním roce jsme žádáme Nadaci ČEZ o mobiliář na obec. Pro tento krok jsme se rozhodli z toho důvodu, že Modrá Hůrka je průjezdním místem mnoha cyklistů a dálších jiných cestovatelů. Naše žádost je postavena na osmdesáti tisících.

   Až v roce následujícím, což je rok 2020, začínáme realizovat náš záměr. Nadace nám námi požadovanou částku potvrdila a my, se budeme snažit s ní co nejlépe naložit. Prvním krokem je pořízení laviček a stolu. Lavičky jsme rozmístili strategicky na návsi obce. Jednu lavičku se stolem jsme dali také do ohrazené zahrádky před bývalou školou. Protože se jedná o venkovní práce může se vše udělat i v této nelehké době (v nouzovém stavu).

   Protože, jak již bylo vyřčeno na začátku, jsme průjezdním bodem, nejen "Velké ceny Temelína", ale i ostatních cyklistů, dalším mobiliářem je pořízení stojanů na kola. Do teď museli kola stát různě opřené o okolní pevné body nebo na stojjáncích samotných kol. Umístili jsme dva stojany s odpadkovými koši, a to v obou směrech. Mimo cyklistů zde zastavují i ostatní cestovatelé s auty, aby zhlédli zdejší kostel. protáhli si kosti ze sezení v autě a také k vyvenčení psů. Protojsme sáhli k pořízení koše na psí exkrementy. Lidé ve městě jsou na toto většinou zvyklí, tak doufám, že i naší ves nebudou znečišťovat.

   Na závěr bych, jako tradičně, poděkovala Nadaci ČEZ, která k tomuto záměru pomohla částkou 80.000,-Kč a doufám, že vše co jsme vykonali, budou ostatní stoprocentně využívat a splní to cíl, který byl zkvalitnit životní prostředí nejen trvale žijícím, ale i turistům, kteří se budou vracet anebo alespoň o Modré Hůrce pěkně mluvit.

Podpora regionu

Dětská herna

    Dětská herna

   Tentokrát jsme se na Nadaci ČEZ obrátili s projektem dětské herny, která v naší obci chybí. Požadovali jsme částku 90.000,-Kč, po kontrole všeho potřebného k žádosti nám bylo přířčeno 80.000,-Kč. Částka je sice menší, ale nějak se s tím popereme a projekt dokončíme z vlasních finančních prostředků.

   Začínáme v místnosti herny, kde se musí obít omítka a na jedné straně udělat větrací tunel, který pomůže s vlhkostí, která v těchto starých budovách bývá. Dodají se přímotopy, které zde nebyly, zářivková světla, určená do tělocvičny a může se malovat.

   Dalším úkolem jsou opět spíše zednické a instalatérské práce a to sice zázemí (wc, umyvadlo), abychom si mohli v případě potřeby odskočit. A opět se vymaluje.

   Finále se blíží v podobě vyřešení podlahy v herně. Nakonec zvítězil koberec, který působí velmi příjemně i teple.

   Jak jsem uvedla již na začátku, dostali jsme sice méně, ale přesto patří Nadaci ČEZ velké díky, že náš projekt byl vybrán a my mohli tento cíl naplnit. Ještě jednou vřelé díky a odměnou nám všem můžou být spokojené úsměvy našich dětí, které i při nepřízni počasí a hlavně v zimním období mohou skotačit v těchto prostorách.

 

 

Podpora regionu

Umělý trávník

Umělý trávník

   Na konci srpna 2017 podáváme žádost na Nadaci ČEZ se závěrem finišovat na našem sportovněrekreačním areálu, a to položením umělého trávníku se vším vybavením, které k němu patří. Usmálo se na nás štěstí a byli jsme podpořeni částkou 90.000,-Kč. Sice musíme trávník dofinancovat ze svého rozpočtu přibližně 40.000,- Kč, ale vidina ukončení je veliká.

   Po oslovení třech firem, zabývajících se pokládkou umělého trávníku, jsme vybrali firmu Český trávník s.r.o. Jednak byla finančně nejvýhodnější, její sídlo je nedaleko Českých Budějovic a reference mluvily za ně. Pan Houška nejdříve přijel na místo, aby vše viděl v reálu. S přípravou povrchu, kterou pro nás udělal pan Michalec, byl spokojen. Jedinou překážkou by nám mohlo být počasí, které musí mít alespopň 10 stupňů, samozřejmě nad nulou. Po obhlédnutí terénu, objednávce všeho potřebného, přijeli na hřiště kluci, kteří se pustili do samotné realizace. Nejdříve ještě urovnali terén do finální podoby, pak začli pokládat umělý trávník, který je v pásech. Nalepili, ořízli. Po dvou dnech přijeli a trávník nalajnovali, aby bylo jasné, kde je hrací pole jednotlivých týmů. po zaschnutí přijeli s paletou písku, který se musí zapracovat do trávníku. Ten je možné jednak dosypat, ale také vyčistit a znovu se zapracuje zpět. Na bocích hřiště se zabetonovali roury, aby se mohli dát tyče na síť.

   Po velmi krátké době, vše hotovo a můžeme začít hrát nohejbal, volejbal nebo si jen tak házet či kopat s balónem

   A je to paráda, díky Nadaci ČEZ, jsme nemuseli tento areál financovat jen z obecních peněz a po zhruba čtyřech letech máme hotovo. Teď jen aby to splnilo svůj účel, čemuž věřím, protože při počtu dvaceti dětí a přibližně stejného počtu sportovně smýšlejících lidí, nebude hřiště prázdné. Dokonce slyšíme i z okolních vesnic, že náš modrohůrecký areál hojně navštěvují. Všem moc děkuji.

Podpora regionu

Oplocení sportovněrekreačního areálu

   Na konci roku 2016 jsme požádali v rámci "Podpory regionu" o dotaci na oplocení sportovněrekreačního areálu. A byli jsme úspěšní. Nadace ČEZ nám schválila příspěvek ve výši 90.000,-Kč.

  V rámci této akce bylo naplánováno oplocení celého areálu, a to čtyřmetrovými tyčemi se sítí u silnice a vedlejšího sousedního objektu a dvoumetrovými tyčemi již s pletivem ve zbylé části. Původně jsme počítali s levnějšími tyčemi, ale na doporučení jsme nechali tyče vyrobit ze silnějšího materiálu včetně pozinkování. A jak se říká," Doufám, že nás to přežije." Trochu jsme předpokládali, že toto oplocení bude hotovo dříve než na konci léta, ale dlouhá dodací lhůta ve výrobě vše posunula o několik týdnů.

   Je začátek září a již z dálky se tyčí oplocení areálu, které mnohé zaujme. Ještě se musí omotat sítě kolem tyčí, protože na naší Modré (větrné) Hůrce, co není připevněno odletí.

   A je hotovo, sítě domotány, pletivo nataženo a hlavně bezpečnost nás všech, dětí i dospělých, je tímto dílem podpořena. Na této podpoře se také podílela NADACE ČEZ, za což ji děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

NADACE ČEZ "Podpora regionu 2015/2016"

 

Zázemí sportovněrekreačního areálu

   I v roce 2015 jsme využíváme možnosti získání daru z Nadace ČEZ. Podali jsme žádost, která byla k naší velké radosti schválena v plné výši částkou 100.000,-Kč. Naším cílem je vybudovat trochu zázemí v podobě altánu a musíme se pustit do terénních úprav, protože koleje vyjeté od traktorů by byly tak dobré na nějaké výcvikové bojiště vojska.

   Altán jsme si vybrali na fotografii z internetu. Líbil se nám zajímavý tvar a velikost. Skládá se z dřevěných trámů, střecha je pokrytá deskami a krytinou je kanadská šindel. V altánu bude možno se posadit, dát si ve stínu svačinku či si jen odpočinout nebo si popovídat. Je otevřený, aby bylo vidět jak na nohejbalové hřiště, tak i herní prvky pro naše nejmladší.

   Po poradě s odborníkem na zemní práce jsme se nakonec rozhodli pro celkové srovnání terénu. Bude sice vyžadovat jak více času, tak i peněz, ale jdeme do toho. Bagrem jsme začali shrnovat terén, valníkem se převáží zemina z jedné části na druhou. Musela se objednat další zem, protože je jí málo. Po šikovné práci bagristy přichází na řadu ruce. Kolečkem se dosypaly nerovnosti, hráběmi rozhrnula zem a pak se již jen sela hřištní směs. Teď již jen aby vzrostla.

   Máme štěstí na počasí, protože se nacházíme zřejmě v nějaké oáze. Prší, svítí sluníčko a travička roste. Máme z toho velkou radost. Opět máme za sebou zase kus práce a nemalé díky patří právě NADACI ČEZ, která nám přitom pomáhá nemalými finančními částkami. Za což jim děkujeme a doufáme, že nás bude podporovat i nadále.

 

 

 

 

Podpora regionu

"Co s volným časem."

   Po dvou neúspěších v žádostech "Oranžové hřiště" jsme byli úspěšní v žádosti na "Podporu regionu". Od Nadace ČEZ máme schválenu částku 90.000,-Kč, která je určena na terénní úpravy a herní prvky. Na tuto akci se těšíme, protože za celou existenci Modré Hůrky(letos jsme oslavili 660 let) tady sice byla jakási hřiště,  ale po sametové revoluci nebyl pozemek v majetku obce na kterém bychom mohli něco vybudovat. A také nebyla moc velká snaha bývalého zastupitelstva pro děti hřiště vybudovat. Rodiče, kteří se o to, aby si jejich děti měly kde hrát, snažili, mají dnes již děti na středních a vysokých školách. Ale to je jiný příběh, teď se vraťme zpět.

   Nejdříve jsme koupili pozemek k tomuto cíli vhodný. Ono totiž najít člověka který prodá louku a ještě aby byla trochu rovná nebylo snadné, ale povedlo se. Po několika diskuzích jak ono hřiště uspořádat, jsme se rozhodli, že vzniknou takové dva oddíly.

   První, který jsme se rozhodli vybudovat ze schválených peněz, jsou dvě sestavy prvků. Jedna je určena pro naše děti (3-14let), kdy jsme nechali zabudovat skluzavku, houpačky a šestihran na prolézání. Toto dodala firma pana Nedvěda, který nám daroval ještě kladinu a pejska. Druhá je již určena pro starší (14-99let), kdy jde o workoutovou sestavu (venkovní fitnes) na protažení kostry. Tuto dodala firma Herold.

   Tomu všemu ale předcházely terénní úpravy. Na hranici pozemku, který sousedí se silnicí, jsme vysázeli ptačí zoby a svídy.  Než vyroste tento živý plot, tak bariérou bude plůtek. Pak jsme vyhrabali díry na prvky kvůli dopadovým plochám.

   Po ukotvení prvků jsme navozili kačírek, srovnali terén a nerovnosti dosypali. K naší velké radosti nám přeje počasí, a proto můžeme tuto první část již 27.prosince 2014 slavnostně otevřít.

Dnes jsme slavnostně otevřeli naše první hřiště. O otevření jsme požádali paní Doc.MUDr.Marii Staňkovou CSc. předsedkyni společnosti infekčního lékařství a vedoucí lékařku pro problematiku HIV/AIDS v České republice a členku vědecké rady Ministerstva zdravotnictví pro problematiku infekčního lékařství, která naše pozvání a prosbu o otevření přijala.

Poté jsme se šli podívat do naší hospůdky k "Hrdličkům", kde bylo připraveno nejen pohoštění pro malé i velké, ale také projekce fotografií z akcí roku 2014.

Chtěla bych za celé zastupitelstvo poděkovat všem za přispění, jak finanční, tak i přidání ruky k dílu bez které by to tady nešlo. Jsme rádi, že nás v tom nenechají samotné. Líbila se mi jedna paní, která byla zalévat kytky na hřbitově když jsme vysazovali javory a tavolníky, tak řekla:"To snad Hůrka nezažila, takovou brigádu". Je nás hrstka, ale o to více je za námi snad vidět to, co děláme

"Stromy 2014"

31.března 2014 23:55

  Nastal rok 2014 a otevření grantů NADACE ČEZ. Jako první jsme pro letošní rok sáhli k vyplnění grantu na výsadbu stromů. Proč? Letos byla mírná zima a nám poprvé v historii přinesla zajímavý úkaz na místním hřbitově, který se nachází nedaleko obce. Část hrobů byla pokryta vrstvou hlíny, která přivála díky větru, z pole. Několik lidí mne oslovovalo s otázkou: "Který vandal nám znečistil hroby?" Odpověď zněla"To byla příroda." Ta příroda nebyla ovšem vandalem, ale prostě na zasetém poli se proháněl vítr a hnal prachové částečky hlíny směrem ke hřbitovu. Výsledkem bylo, jako by hroby zkropil hnojící vůz, jen s tím rozdílem, že to nesmrdělo.

   K naší nesmírně velké radosti nám tento grant vyšel. BYL PODPOŘEN ČÁSTKOU 68.690,-KČ. Nastala pro nás výzva k nové zkušenosti, kterou získáme s výsadbou stromů. Stromy jsem objednala pomoci internetu u firmy Arbocom, která vyšla maximálně vstříc a požadavky, které jsme napsali do podmínek grantu splnila na 100%. Další nákupy jsme ještě uskutečnili v zahradnictví v Budějovicích, ale o tom později. Další krok tedy splněn.

2.dubna 2014

   Nyní nastala chvíle pro přípravu pro samotnou výsadbu. Terénní úpravy. Brigádník Jarda vyrazil do terénu s křovinořezem, aby jsme měli snadnější přístup k samotné výsadbě. Vysekal starou několika letou trávu, ořezal zbytky a výhonky stromků. Srovnal se terén.

6.dubna 2014

   Nastal "Den D" 6.dubna 2014. Nejdříve jsem si myslela, že uděláme vše na etapy, ale Bohunka mi řekla, že je to zbytečné, že to zvládnem určitě najednou. Jak řekla, tak jsem tedy udělala. Vyhlásila jsem brigádu na neděli po obědě s vlastním zahradnickým nářadím. Přesto jsem měla nejvíce obavy z toho, jak rozdělit práci, aby každý měl co dělat, pomohl, když nevím kolik lidí příjde. Při příchodu na hřbitov mne překvapilo kolik lidí přišlo. Když si vezmu, že Modrá Hůrka s osadou Pořežánky se drží na počtu 76 obyvatel, byla účast velmi vysoká. Když si vezmu, že jsem řekla, že jedinou odměnou bude vlastní pot a potom něco k zapití a zakousnutí. Asi nejmladším účastníkem byla naše Barborka, která měla tři měsíce, ta ale ruku k dílu  zatím nepřidala. Ovšem z těch mladších ji přidala Ivanka Pisingerová, Maruška a Pepíček Staňkovi a Vojta Stejkoza. Nejstarším pomocníkem, samozřejmě  v dobrém, byl  pan Mašek, který má...let. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První zajistí výsadbu stromů (ta byla složena z chlapů) a druhá výsadbu keřů (složena z něžného pohlaví, čili žen). Jakmile jsme se rozdělili na skupiny, vzali si své nářadí a vyrazili k dílu. Asi nemusím psát jak se sází, ale pro pořádek to raději udělám. Chlapi rozměřili úseky k vykopání děr na stromy. Jedni kopali díry, další postupně přinášeli stromy. Když měli díru vložili strom , zasypali, dali kůly a vzpěry a stromy vyvázali. I některé z dívek se poté zapojilo do ovazování stromů proti okusu. Nastaly poslední estetické úpravy, kdy se mimo hlavní větve, všechny ostatní zkrátili, aby stromy snáze zakořenili. Druhá skupina měla v podstatě podobný ůkol. Jen keře byly menší, takže je unesl i jeden člověk (i více kusů), ale zase jich bylo více. Stromů 12ks a keřů 110ks. Natáhli jsme netkanou textilii, vyřízli díru, vykopli díru, vyjmuli keř z květináčku, dali do díry, ušlápli a šly dál. Trochu jsme zápasily s tím , aby keře byly v rovině, ale díky paní Honerové, jsme pomocí tyčky a šňůry vše zvládli. Mezi oběma skupinami jezdila paní Zoulová s občerstvením, když předtím dovezla keře na místo určené. Stromy se sázeli jen z jedné strany. Keře ze dvou, kdy u stromů budou plnit funkci podsady. Po dobře vykonané práci jsme si zasloužili něco k snědku. Udělali jsme oheň a opekli buřty. A doufám, že se všem účastníkům po dobře odvedené práci dobře usínalo.

7.dubna 2014

   Protože moc neprší, tak se někteří hoši uvolili, že zajistí zálivku z nádrže a stromům dají první záchranu.

10.května 2014

   Nyní jsme jen doplnili mulčovací substrát a budeme čekat, až se keře příští rok rozkvetou, udělají radost i včeličkám a stromy povyrostou.

15.července 2014

  Ve fotogalerii můžete sledovat naši práci.

 Na závěr bych chtěla poděkovat v prvé řadě Nadaci ČEZ a lidem, kteří nám pomohli tento grant naplnit. Moc děkuji...

 

31.července 2014 23:55

   Druhá žádost o dotaci na stromy.

29.srpna 2014

   K naší obrovské radosti se tato žádost o dosadbu stromů na náš místní hřbitov stala úspěšnou. Dostali jsme 43.620,-Kč.

   Opět jsme oslovili ekozahradnictví Arbocom, které nám dodá opět javory i tavolníky k výsadbě a vše potřebné ke zdaru této akce.

 

Prvním krokem je poražení a vyklučení tújí.

 

Druhým krokem navezení hlíny na místo výsadby.

9.listopadu 2014

A nyní následuje již výsadba javorů a tavolníků. Trošku to vypadalo, že jsme již profíci. Všichni účastníci, jako kdyby věděli, kde je jejich místo a co mají dělat. Chlapi se opět ujali stromů a ženy keřů. Vykopat díru, zalít, vložit strom udusat, dát kůly, příčky, vyvázat. Mezi javory jsme potom dali textílii a tavolníky. Vše šlo jak po drátkách. Brigáda začala v jednu hodinu odpoledne a v pět, kdy už se velmi rychle stmívalo, jsme mohli zahlásit hotovo. Po práci jsme vyrazili tentokrát k naší paní hostinské na pohoštění.

27.prosince 2014

Slavnostní otevření našeho modrohůreckého větrolamu.

Dnes jsme slavnostně otevřeli náš modrohůrecký větrolam. O otevření jsme požádali paní Doc.MUDr.Marii Staňkovou CSc. předsedkyni společnosti infekčního lékařství a vedoucí lékařku pro problematiku HIV/AIDS v České republice a členku vědecké rady Ministerstva zdravotnictví pro problematiku infekčního lékařství, která naše pozvání a prosbu o otevření přijala.

Poté jsme šli na projekci fotek do naší místní hospůdky k "Hrdličkům".