POPLATKY 2022

Poplatky 2022

Trvala žijící občan 450,-Kč

Objekt určený k rekreaci 450,-Kč

Za psa 100,-Kč

 

Platí se do 28.2.2022.

Účet ČSOB 460920/0300,  FIO 2301565653/2010, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.