POPLATKY 2021

Poplatky 2021

Trvala žijící občan 350,-Kč

Objekt určený k rekreaci 650,-Kč

Za psa 100,-Kč

 

Platí se do 28.2.2021.

Účet ČSOB 460920/0300,  FIO 2301565653/2010, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.