Volby Evropský parlament

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Modrá Hůrka

podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

dne 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1

je volebn

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


 


 

...............................…………………..

starostka Mgr.Lenka Staňková