Záměr obce

 

 

Obec Modrá Hůrka, Modrá Hůrka 16, 375 01, Týn nad Vltavou,

IČ:00581763, kontakt 724 181 744

Email: modrahurka@raz-dva.cz

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.:34/2016

 

 

Na Modré Hůrce 6.září 2016

 

 

 

 

 

 

VĚC: Záměr obce

 

 

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka na svém zasedání dne 6.září 2016 odsouhlasilo pronájem pozemku p.č.932/1 o výměře 2292m2 a 576/4 o výměře 1136m2 v k.ú.Modrá Hůrka.

Případní zájemci se hlaste na obecním úřadě.

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Staňková, starostka