Zysedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce v úterý 25.6.2024 od 18:00 hodin ve výstavní síni

 

Program:

1. Schválení programu

2. Kontrola usnesení

3. Různé

 

 

 

 

 

Mgr.Lenka Staňková

starostka