Rozsvěcení vánočního stromu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-rozsveceni-stromu.pdf 2732.7 Kb

Svěcení zvonů

 

Svěcení zvonů

Svěcení zvonů

Svěcení znaku a vlajky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
001.jpg 1732.8 Kb

NADACE ČEZ

"Tyto projekty jsou realizovány s pomocí Nadace ČEZ"

logo NADACE ČEZ 

 

 

 

 

 

PODPORA NADACE ČEZ

 

2011

 

   Po podpoře z krajských peněz můžeme díky Nadaci ČEZ pokračovat z rekonstrukcí stodoly na zázemí místního SDH.

   V první fázi se udělala podlaha pro naše dvě stříkačky, žebřík a věci potřebné pro fungování při případné akci buď předváděcí nebo havarijní.

   Dokončila se druhá fáze, která se týkala už zázemí osobního. Kde by se mohli místní hasiči setkávat, dát si něco k jídlu nebo pití v malé kuchyňce a v neposlední řadě i využít sociální zařízení (sprchu, záchod, umyvadlo). Tady se udělal rozvod elektřiny, odpady a z větší části podlaha.

   Ve třetí fázi jsme daný objekt uzavřeli. Do velkých vrat se dali nové peřeje a zámek, do prostor k odpočinku či setkání se zakoupili nové dveře a dvě okna.

   Tímto jsme ukončili v letošním roce přestavbu za finančního přispění Nadace ČEZ, která do tohoto projektu investovala 200.000,-Kč. Tímto jim také všichni děkujeme za tuto podporu, přejeme mnoho úspěchů v roce 2012 a zkusíme požádat i příští rok o nějakou podporu, abychom mohli pokračovat. Je toho ještě mnoho.

 

 

2012

 

Klubovna SDH

   A máme rok 2012, kdy začínáme opět budovat. Letos jsme dostali peněz méně, ale zkusíme s nimi udělat maximum.

   První fáze již nastala a to vnitřní omítky v klubovně SDH.

   Pokročili jsme nyní dále, kdy byla z ytongu vyzděna příčka a zabudování zárubní.

   A pomalu se dostáváme k finální podobě sociálního zázemí klubovny členů SDH. Máme položenu dlažbu a dělají se obklady. Ke konci roku, tedy v prosinci, bychom měli připojit zařizovací předměty (umyvadlo, záchod, sprchový kout, ohřívač). Bohužel se vše maličko opozdilo, protože neschly obklady. Původně bylo domluveno s místními členy SDH, že ještě letos vymalují, ale budou muset počkat na rok 2013. 

   Nadace ČEZ investovala letos do tohoto projektu 50.000,-Kč. 

 

Bývalý obecní úřad

   Dne 17.listopadu jsme se konečně mohli dát do stavebních prací na budově č.p.16. Předcházela tomu samozřejmě cesta přes vytvoření projektové dokumentace, stavební a územní rozhodnutí, až do tohoto kroku. První etapa je sundání krytiny, demontáž krovu a stropů, položení nových stropů.

   Je nám jasné, že stavba v měsících listopadu a prosinci, není zrovna to pravé ořechové. Předpověď počasí se mění ze dne na den, ale doufáme v dobré. Sundání krytiny a demontáž krovu šla dobře. Nyní nastává ubourávání zdí, příček, demontáž dveří oken. Torzo, které zůstalo budí v mnoha lidech rozpaky.

   A už stavíme. Máme výšku a vyzdíváme věncovky na vylití věnce. Občas sněží, fouká vítr, který tady fouká pořád. Takže je v podstatě vše v normálu. Opět se začíná rýsovat dům.

   A přijíždí mix s betonem a dělá se věněc na zpevnění celé stavby. Už zde také leží keramické stropy a nemůžou se dočkat, až se uloží na nový věněc.

   Keramické stropy MIAKO se dočkaly. Jeřáb řízený p.Šťovíčkem sází  jeden za druhým. Kluci od pana Lískovce mu přitom pomáhají, aby byl každý na svém místě k tomu určeném. Po paletách míří nahoru také vložky, které se musí umístit do těchto stropů. Ze spoda vše podepřeno.

   Blíží se vánoční svátky, všechny vložky na svých místech, stropy se zakrývají plachtami. Jelikož betonárky nefungují musíme s dalšími pracemi počkat až na rok 2013.

   Nadace ČEZ investovala letos do tohoto projektu 140.000,-Kč.

  

Nakonec bych chtěla poděkovat všem, kteří mají s těmito akcemi, jak opravou bývalého obecního úřadu, tak s klubovnou SDH, něco společného. V prvé řadě Nadaci ČEZ, která podporuje nás malé obce, protože je velkým problémem sehnat finanční prostředky i na sebelepší věc. VELKÉ DÍK!!! Málo kdo si uvědomuje, také to, že touto podporou žijí i lidé kolem pana Lískovce, které zaměstnává a kteří pracují za každého počasí. Jim všem děkuji také. Stavba byla také financována z krajských peněz a z vlastních prostředků. Doufám, že tato spolupráce bude i v roce příštím.

 

2013

 

Bývalý obecní úřad

   Počasí i po novém roce nám přeje. Hned po novoročních oslavách se dělají přípravné práce na zalití stropu. Vytváří se bednění, doplňují železné prvky, kari sítě.

   Je 8.ledna, trošku poprchá, ale už se vyhlíží mix betonu, který zaleje stropy. Kolem druhé odpoledne je strop zalitý.

Na výše zmíněné stropy se začalo nadezdívat, aby bylo možno připravit podkroví k bydlení. Počasí nás trošku trápí, ale co by člověk chtěl v lednu.

 

    A už se dostáváme ke stavbě krovu, která je dost zásadní věcí, protože se nám podaří objekt bývalého obecního úřadu uzavřít, abychom mohli posléze pokračovat dál. Nadace ČEZ v letošním roce změnila termíny podávání žádostí, a to z jednoho na tři. První pokus právě na zmiňovaný krov, byl zamítnut, tak zkusíme štěstí v druhém.

    Čepice naší budovy dostává opět již podobu domu. Dřevěné prvky, které se těžily v našem lese, díky našim předkům, jsou nahoře. Teď fólie a tašky. Dozdili se štíty.

 

   Je docela zima, sníh a my řešíme budoucí podobu oken a dveří. Na ty jsme letos požádali v rámci POV, kde byla přislíbena podpora 110.000,-Kč. Konečná podoba dořešena, změřeno, termín dodávky i montáže šest týdnů.

 

    Po uzavření stavby se může přikročit k vnitřním pracem. Je potřeba vytvořit vnitřní dispozici k budoucím účelům. Vyzdívají se příčky, otloukají zbylé vnitřní omítky, vnitřní kanalizace, která je zatím ukončena za venkovními dveřmi a připravena k připojení do jímky. V projektu jsou v koupelnách navrženy střešní okna, která plní funkci světelnou i větrací. Vše se uzavírá betonovými podlahami.

 

    Nyní se opět v další etapě vracíme ke střeše budovy, která se zaizoluje a již můžeme přistoupit k montáži sádrovláknitých desek. Nastal čas druhého termínu podání žádosti o dar na NADACI ČEZ a proto jsme požádali právě o podbití sádrovláknitými deskami a položení plovoucích podlah. Uspěli jsme. V druhém možném termínu nám byl přislíben dar ve výši 110.000,-Kč. Tato výše nám sice nepokryje celou akci, ale jsme rádi za jakoukoli finanční podporu našeho projektu, kterým je umožnit několika málo lidem důstojné bydlení v naší Modré Hůrce, a tím také malinký nárůst trvale žijících obyvatel, kterých bohužel chybí.

 

    Došlo na rozvody elektriky, nové vnitřní omítky, jak příček, tak stropů. Buduje se vnitřní kanalizace a vodovod.

 

    Nastal čas pro podlahy, kdy se dělá mazanina, tepelné izolace proti hluku. Na všechny nezbytné přípravné práce se vybrala dlažba a obklady, které po mnoha krabicích mizí na určené místo. Rozvádí se topení. Objevují se kyblíky s barvou, která překrývá omítky i sádroše. Byty se pomalu stávají byty.

 

    Stavba nám začíná trošku pokulhávat, protože jsme mysleli, že k 1.září budeme moci přivítat první obyvatele. Bohužel je ještě mnoho dodělávek, ale nevzdáme to.