Finanční výbor obce

Pracovní náplní finančního výboru je:

1.     Provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

2.     Provádění přípravy rozpočtu obce, rozpočtových změn a kontrola jeho plnění v průběhu kalendářního roku.

3.     Příprava zpráv o hospodaření obce a stavech účtů zastupitelstva obce.

4.     Kontrola pokladní knihy a hotovosti.

5.     Kontrola podpisových vzorů a zacházení s pokladnou (předávání).

6.     Kontrola vybírání všech poplatků a upomínek.

 

Složení výboru:

·        předseda: Tomáš Hrdlička

·        členové:    2