Kontrolní výbor obce

Pracovní náplň kontrolního výboru je:

1.     Kontrola plnění usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce.

2.     Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

3.     Kontrola náležitostí uzavřených smluv a dohod obecního úřadu.

4.     Kontrola provedených inventarizací.

 

Složení výboru:

·        předseda:    Bc.Eva Pourová

·        členové:       2