Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Telefon Funkce Komise
starosta Mgr. Lenka Staňková 724181744 starostka
místostarosta Jan Pour 728386775 místostarosta životního prostředí a vnitřních vztahů
Tomáš Hrdlička 603948135 pokladník finanční
Bc. Eva Pourová 724249743 kontrolní
Václav Šťastný 775900422


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.

ZASTUPITELSTVO

2018-2022

Starostka:

Mgr.Lenka Staňková tel.: 724 181 744

 

Místostarosta:

Jan Pour tel.: 728 386 775

předseda vnitřních vztahů

 

Členové:

Tomáš Hrdlička tel.: 603 948 135

předseda finančního výboru

 

Bc.Eva Pourová tel.: 724 249 743

předseda kontrolního výboru

 

Václav Šťastný tel.: 775 900 422

člen zastupitelstva