Zasedání výboru

Zápis ze zasedání finančního výboru 1/2013

20.6.2013

Finanční výbor obce Modrá Hůrka

Zápis č.1/2013

o provedení kontroly

Datum konání:                                                                  20.6.2013

Místo konání:                                           Obecní úřad Modrá Hůrka

Přítomni:                             Hrdlička Tomáš                  předseda f.v.

                                               Pisinger Stanislav                    člen f.v.

                                               Ratajová Dana                         člen f.v.

 

Provedené kontroly:

1.     Kontrola pokladní knihy                                                            bez závad

2.     Kontrola hotovosti na pokladně                                                bez závad

3.     Kontrola vybírání místních poplatků                                         bez závad

4.     Kontrola vyplácení příplatků a výplat                                       bez závad

Návrhy:

 Žádný návrh.

Usnesení:

            Finanční výbor obce Modrá Hůrka,předloží zápis č.1/2013, na zasedání zastupitelstva 25.6.2013

Hlasování:

Přítomno:    3         pro:    3         proti:0         zdržel se:      0

Hrdlička Tomáš                                Pisinger Stanislav                            Ratajová Dana

 

 

                                                                                                                             Na Modré Hůrce, dne 20.6.2013