Zasedání výboru

Zápis ze zasedání finančního výboru 2/2013

19.11.2013

Finanční výbor obce Modrá Hůrka

Zápis č.2/2013

o provedení kontroly

Datum konání:                                           19.11.2013

Místo konání:                     Obecní úřad Modrá Hůrka

Přítomni:                 Hrdlička Tomáš       předseda f.v.

                                               Pisinger Stanislav              člen f.v.

                                               Ratajová Dana                   člen f.v.

 

Provedené kontroly:

1.     Kontrola pokladní knihy                                                            bez závad

2.     Kontrola hotovosti na pokladně                                        bez závad

Bez závad

Návrhy:

1.     Navržení a zpracování :  návrh rozpočtu obce Modrá Hůrka na rok 2014

Usnesení:

            Finanční výbor obce Modrá Hůrka, předloží na zasedání zastupitelstva 20.11.2013, zápis č.2/2013 a návrh rozpočtu obce pro rok 2014.

Hlasování:

Přítomno:    3         pro:    3         proti:0         zdržel se:      0

Hrdlička Tomáš                                Pisinger Stanislav                            Ratajová Dana

 

 

                                                                                                                             Na Modré Hůrce, dne 19.11.2013