Zasedání výboru

Zápis ze zasedání finančního výboru

11.5.2012

Finanční výbor obce Modrá Hůrka

Zápis č.1/2012

o provedení kontroly

Datum konání:                                                                    11.5.2012

Místo konání:                                            Obecní úřad Modrá Hůrka

Přítomni:                             Hrdlička Tomáš                  předseda f.v.

                                               Pisinger Stanislav                         člen f.v.

                                               Ratajová Dana                             člen f.v.

 

Provedené kontroly:

1.     Kontrola pokladní knihy                                                            bez závad

2.     Kontrola hotovosti na pokladně                                               bez závad

3.     Kontrola vybírání místních poplatků                                        bez závad

Návrhy:

 Žádný návrh.

Usnesení:

            Finanční výbor obce Modrá Hůrka,předloží zápis č.1/2012, na zasedání zastupitelstva 21.5.2012.

Hlasování:

Přítomno:    3         pro:    3         proti:0         zdržel se:      0

Hrdlička Tomáš                                Pisinger Stanislav                            Ratajová Dana

 

 

                                                                                                                             Na Modré Hůrce, dne 11.5.2012