Zasedání výboru

Zápis ze zasedání finančního výboru

23.11.2012

Finanční výbor obce Modrá Hůrka

Zápis č.2/2012

o provedení kontroly

Datum konání:                                                                 23.11.2012

Místo konání:                                            Obecní úřad Modrá Hůrka

Přítomni:                              Hrdlička Tomáš        předseda f.v.

                                               Pisinger Stanislav              člen f.v.

                                               Ratajová Dana                   člen f.v.

 

Provedené kontroly:

1.     Kontrola pokladní knihy                                                            bez závad

2.     Kontrola hotovosti na pokladně                                                bez závad

   Bez závad

Návrhy:

1.     Navržení a zpracování :  návrh rozpočtu obce Modrá Hůrka na rok 2013

Usnesení:

            Finanční výbor obce Modrá Hůrka, předloží na zasedání zastupitelstva 26.11.2012, zápis č.2/2012 a návrh rozpočtu obce pro rok 2013.

Hlasování:

Přítomno:    3         pro:    3         proti:0         zdržel se:      0

Hrdlička Tomáš                                Pisinger Stanislav                            Ratajová Dana

 

 

                                                                                                                             Na Modré Hůrce, dne 23.11.2012