Skupina ČEZ - Oranžový rok 2015

Oranžový rok 2015

I v letošním roce se nám podařilo získat podporu od skupiny ČEZ, a to na tři akce:

Setkání dětí a žen - 23.května 2015

Přesto, že je konec května počasí nám moc nepřeje. Akci jsme začali v budově bývalé školy, kde jsme připravili něco na posilnění a také soutěže. Počasí si s námi zahrávalo, vyrazili jsme na plnění úkolů za získáním pokladu. Děti to bavilo, protože je čekala na každém stanovišti odměna v podobě dukátku. Pak se nám rozpršelo a opékání buřtů venku jsme museli zrušit, ale hlady jsme nezůstali, protože jsme měli útočiště v budově školy. Soutěžili jsme, poseděli, popovídali a spokojeně odešli do svých domovů.

 

 

Setkání rodáků a přátel Modré Hůrky - 15.srpna 2015

Jelikož máme v naší obci kostel Nanebevzetí Panny Marie, vybrali jsme tento významný den jako druhou akci v rámci Oranžového roku. Letos to vyšlo přesně na den. Obavy ale byly z důvodu akcí, které probíhají v okolí v tentýž den. Přesto jsme šli do toho. Postavili jsme stany, parket, pozvali kapelu "Blaťáckou pětku". Občerstvení nám zajišťovala paní Hrdličková. Po mši svaté se mohlo začít se zábavou. Akce byla zamýšlena jak pro rodáky, přátele, ale i kolemjedoucí na kole. Lidé se dobře bavili a my se pokusíme tuto tradici zachovat.

 

 

Posvícení - 3.října 2015

Na dnešní den sobotu 3.října připadá svátek posvěcení našeho kostela "Posvícení". Tento den jsme si vybrali jako třetí akci v rámci Oranžového roku, kdy generálním partnerem je opět Skupina ČEZ. Posvícení se uskutečnilo v místním hostinci "U Hrdličků". Začátek byl naplánován na 18.hodinu, protože máme v 17 hodin mši svatou v našem kostele. Od 18 hodiny se začali scházet první lidé. V 19 hodin dorazil harmonikář, který nás provázel večerem, až do brzkých ranních hodin. Vyvrcholením večera bylo vyhlášení výsledků soutěže, která probíhala pět měsíců a jejím tématem byla historie Modré Hůrky. Absolutní vítězkou této soutěže se stala paní Věra Mašková z Pořežánek.

U všech akcí byl cíl naplněn. Hlavní díky patří Skupině ČEZ, která tyto akce zaštítila a financovala.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.