Skupina ČEZ - Oranžový rok 2016

Oranžový rok 2016

   I letos nám skupina ČEZ umožnila pořádat tři akce:

- Baví se celá rodina - 4.června

- Modrohůreckou pouťovou zábavu - 13.srpna

- Posvícení - 1.října

 

 

Baví se celá rodina“

 

V sobotu 4.června jsme na Modré Hůrce uspořádali první akci Oranžového roku 2016 nazvanou „Baví se celá rodina“. Ještě ve čtvrtek nebylo jasné, zdali se uskuteční venku či ve vnitřních prostorech. Ovšem usmálo se na nás sluníčko, my si propůjčili prostor u našeho místního kostela a mohlo se začít.

Jak již název napovídá, akce byla pro všechny věkové kategorie, i když ti naši nejmladší zůstávají prioritou. Modrá Hůrka je procentuelně největší co do nárustu obyvatel v předešlých létech, právě z důvodu narození dětí. Na Evku, která byla pověřena průběhem celého odpoledne, čekal nelehký úkol. Musela zvládnout vymyslet úkoly od půlročních dětí až po náctileté. Bylo zde malování na obličej. Děti malovali rodiče – rodiče děti. Další disciplínou byla tajemná bedýnka, která v sobě skrývala deset předmětů a ty se měly uhádnout. Zajímavé je, že když předmět nevidíte, sázíte na svou zkušenost. A následující disciplína už prověřila kondici, tzv. biatlon, kde byla zastoupena střelba i běh, samozřejmě v bezpečné formě. Střelnice se neobešla bez střelby ze vzduchovky na květiny. Pak následovala disciplína náročná na plíce - malování triček, kde byly připraveny barvy a různé šablony od zvířátek přes kytičky po různé maličkosti typu srdíčka apod. Opičí dráha by sice mohla vzbuzovat dojem, že jsme skákali ze stromu na strom, ale zůstali jsme nohama na zemi, i když v jednu chvíli jsme museli na kolena. Po splnění všech disciplín jsme si opekli buřty a děti byli odměněni ještě malými balíčky. Myslím, že se to Evce a jejímu týmu velice povedlo, protože úkoly mohli plnit děti i dospělí. Spokojené tváře dětí, jejich rodičů, babiček a prababiček hovoří za vše.

Akce byla úspěšná a uskutečnila se za stoprocentní podpory Skupiny ČEZ - Jaderné elektrárny Temelín, za což jim děkujeme.

"Modrohůrecká pouťová zábava"

Další akcí s podporou skupiny ČEZ - Jaderné elektrárny Temelín byla pouťová zábava.

Proč pouťová zábava? Protože na Modré Hůrce máme kostel, který je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a tento svátek připadá na 15.srpna. Protože nemáme žádný velký sál musíme zajistit parket a stany, které jsou asi největším výdajem na celou akci. Ale jelikož máme trochu protekce u našeho spoluobčana, tak i na poslední chvíli se vše podařilo zajistit. K tanci i poslechu nám hrála "Malá Hájovanka", občerstvení bylo v rukou rodiny Hrdličků, počasí nám také přálo, tak nám nezbývalo než se radovat a veselit. Dnešní den se nám snad na Modré Hůrce sešly všechny akce co lze v tak malé vesnici zažít. Ráno jsme měli pohřeb jedné naší spoluobčanky, v poledne svatbu , v podvečer tuto zábavu a ještě k nám byla unesena nevěsta.

Za krásné prožití tohoto večera patří dík právě Skupině ČEZ, která tuto akci stoprocentně podpořila. Díky.

 

"Posvícení"

Na první neděli v měsíci připadá posvěcení našeho kostela. Jelikož je to ústřední bod naší vesnice, tak je i tato akce k němu vázána. Akce začala mší svatou v pět hodin odpoledne a po malé přestávce jsme se přemístili do hostince "U Hrdličků", kde bylo pro všechny připraveno občerstvení a zábava ve formě harmoniky. Využili jsme to k posezení všech občanů Modré Hůrky a osady Pořežánky, která k Modré Hůrce neodmyslitelně patří.

Touto akcí jsme ukončili Oranžový rok 2016, který podporuje Skupina ČEZ - Jaderná elektrárna Temelín, za což ji moc děkujeme a těšíme se, že nás podpoří i v roce 2017.