Skupina ČEZ, Oranžový rok 2018

Oranžový rok 2018

Modrohůrecké maškaření

   Jako první akce vybraná v rámco Oranžového roku 2018 bylo modrohůrecké maškaření, které se uskutečnilo v našich prostorách, kde máme stálou výstavu operní pěvkyně Eleonory Gayerové z Ehrenberku. Maškaření začalo v odpoledních hodinách, kdy si holky připravily bohatý program, který obsahoval soutěže pro širokou věkovou škálu a samozřejmě také malé odměny za jejich splnění. Od klasické stoličkové přes taneční, nechybělo soutěžení s míčky a balónky. Soutěže probíhali jak mezi jednotlivci, tak i mezi družstvy, které se zde tvořily. Na posilnění mezi soutěžemí si mohli všichni zakousnout nějaké vitamíny na špejli, které holky připravily.

   Akce byla velice pěkně připravena, za čož moc všem, kteří se na tom nějakým způsobem podíleli, děkuji. Také je třeba poděkovat Jaderné elektrárně Temelín, Skupině ČEZ, která tuto akci podporovala finančně. Všem velké díky. 

 

Setkání žen

   Tuto sobotu 12.května 2018, se v předvečer svátku „Dne matek“, uskutečnilo v rámci Oranžového roku 2018 v Horních Kněžekladech „Setkání žen“, jehož pořádáním se tentokrát ujala obec Modrá Hůrka. Toto setkání je již mnohaletou tradicí na které se podílí obce Bečice, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Modrá Hůrka a Žimutice.

    Jelikož Modrá Hůrka nemá prostory k pořádání podobných akcí, pronajala si kulturní dům v Horních Kněžekladech. Letos se sjelo, buď vlastním vozem nebo přistavenými autobusy, 67 žen. Po úvodním přivítání a poděkování za podporu Jaderné elektrárně Temelín, Skupině ČEZ, které přednesla starostka obce Lenka Staňková, byl dán prostor dětem základní a mateřské škole v Žimuticích. Ty, svým vystoupením vnesly mnoho úsměvů přítomným ženám, které jejich vystoupení ocenily velkým potleskem. Jako překvapení jsme si připravili třípatrový dort vyrobený v cukrárně v Českých Budějovicích. Abychom neporušili tradici, tak se k večeři podával řízek s bramborovým salátem. K tanci i poslechu hrála „Malá kapela Hájovanka“, kdy známé melodie ženy vytáhly až na parket k tanci. K večeru mezi sedmou až osmou hodinou se ženy postupně rozjely do svých domovů. Doufáme, že se jim toto setkání líbilo.

 

Slavnostní posvěcení znaku a vlajky obce

   Tuto sobotu 25.srpna 2018 se v rámci Oranžového roku 2018 uskutečnila velmi významná událost pro naši obec, Modrou Hůrku. Posvětili jsme znak a vlajku obce, čímž jsme je uvedli do života. Do života naší malé vesničky spolu s osadou Pořežánky. Posvěcení se netýkalo jen znaku a vlajky, ale i všem občanům v obcích žijících. Tyto symboly jsou symbolem jednak občanské pospolitosti, sounáležitosti a jakési ukotvenosti v místě a čase, což je důležité, protože dnešní svět je příliš uspěchaný , každý má příliš mnoho svých starostí, než myslet na druhé, ale jsou také odznakem identity, samostatnosti a svrchovanosti naší obce. Vedle reprezentace mají tedy úlohu i stmelování lidí, kteří v naší obci žijí. Člověk má podvědomí, že někam patří, má být na to hrdý, mimo to si ale musí uvědomit, že společenství občanů je závislé na aktivitě jedinců.

    Je to další impuls k rozkvětu naší obce, její prosperity , ke které nám pomáhá i Jaderná elektrárna Temelín, Skupina ČEZ, v rámci zapojení se do Oranžového roku. Za což ji patří srdečné děkuji.