Skupina ČEZ - Oranžový rok 2017

Oranžový rok 2017

   V rámci Oranžového roku 2017 se na nás opět usmálo štěstí a obec byla podpořena na čtyři tyto akce:

a) 11.2.2017 Modrohůrecké bruslení

b) 27.5.2017 Den plný zábavy

c) 12.8.2017 Pouťová zábava

d) 30.9.2017 Posvícení

 

Modrohůrecké bruslení

se konalo na zimním stadiónu ve Veselí nad Lužnicí. Akce se setkala s velkým ohlasem a doufám, že nebude poslední. Některé děti stáli vůbec poprvé na bruslích a nám dospělým to taky pěkně klouzalo. Někdy i jinak než jsme chtěli. 

 

Den plný zábavy

Byl koncipován pro všechny. Děti měli odpoledne připravenou cestu kolem světa, kterou stihli všichni dříve než za 80 dní. Evka a její spolupracovníci vše zorganizovali na jedničku. Děti si zkusili zatančit za zvuku africké hudby, zaskákat jako tučňáci, uplést si čelenku i zkolit divokou zvěř. Všichni byli odměněni. V průběhu celého odpoledne se myslelo také na bříška všech účastníků a v neposlední řadě i na pitný režim. Večer se usedlo k ohni společně s dospělákama, kteří vzpomínali na zážitky dnešního dne. Všem zúčastněným se dnešní den líbil.

 

Pouťová zábava

Tuto sobotu 12.srpna 2017 byla na Modré Hůrce v rámci Oranžového roku již po několikáté pouťová zábava, která se zde stává tradicí. Tato pouť je spojena jak již naznačuje název se zasvěcením našeho kostela, a to s nanebevzetím Panny Marie.

            V pátek to sice vypadalo z hlediska počasí špatně. Přívalové deště nenaznačovaly moc velkou návštěvnost, ale v sobotu se vše změnilo na slunečné počasí, které nás provázelo úsměvem po celou dobu akce, i když se protáhla do časných ranních hodin. Abychom se naladili na pouťovou atmosféru, tak jsme s pomocí děvčat upekli koláče, které ozdobily každý stůl. K tanci a poslechu nám hrála skupina Labyrinth. Děkuji všem, kteří se na akci podíleli přípravami, průběhem, a také Skupině ČEZ, která tuto akci podpořila finančně.

 

Posvícení

   Poslední zářijový víkend, pro někoho prodloužený z důvodu státního svátku ke cti a chvále patrona Čech svatého Václava, se na Modré Hůrce konala poslední akce v rámci Oranžového roku 2017 a to „Posvícení“.  Naše se koná vždy první neděli v měsíci říjnu. V předvečer svátku se vše odehrávalo ve výstavní síni naší nejslavnější rodačky Eleonory Gayerové z Ehrenbergu,( kdo by ještě nevěděl, tak první Mařenky ve Smetanově Prodané nevěstě), kterou jsme přestěhovali do nových  zrekonstruovaných prostor. Děti zde měli prostor na hru, dospělí si přišli popovídat, ale také zaposlouchat se a zazpívat si do hudby harmoniky, která doplnila tuto posvícenskou atmosféru.

   Všichni se dobře bavili od naší nejmladší generace až po tu nejstarší. Jsme rádi, že tuto akci Skupina ČEZ v rámci Oranžového roku 2017 podpořila a za to ji také děkujeme.