Skupina ČEZ Oranžový rok 2023

Oranžový rok 2023 Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ

Oranžový rok 2023 Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ 

Hasičský ples SDH Modrá Hůrka

   První akcí v rámci Oranžového roku byl hasičský ples SDH Modrá Hůrka, který se uskutečnil 14.ledna 2023 v kulturním domě v Horních Kněžekladech. Veškeré přípravy před tímto plesem byly odměněni velkou návštěvou nejen samotných členů SDH, ale i dalších přátel. Vše klaplo na jedničku a při tom všem byl samozřejmým partnerem i Skupina ČEZ, která tuto akci zaštítila.

Modrohůrecké maškaření

   Další akcí v rámci Oranžového roku bylo Modrohůrecké maškaření, které proběhlo 12.ůnora, kdy jsme se sešli ve výstavní síni na Modré Hůrce. Za velkého přispění nápadů a příprav místních paní, za což jim děkuji, proběhlo toto maškaření k naprosté spokojenosti všech. Bylo připraveno mnoho soutěží a her, jak pro děti, tak i dospělý doprovod a na závěr jsme shlédli pohádku Tři prasátka v divadelním provedení. Občerstvení, veškeré rekvizity a prostě vše bylo podpořeno Skupinou ČEZ.

Dětský den s hasiči v přírodě

   Tuto neděli 4.6.2023 jsme měli v rámci OR 2023 den s hasiči, kdy za přispění některých obyvatel Modré Hůrky a členů SDH Modrá Hůrka, vznikla trasa kolem požární nádrže v osadě Pořežánky. Děti dostaly na začátku kartičky s čísly a papír k mottu této soutěže. Potom postupně vyrazili k plnění úkolů (např.střelba z vodní pistole, chůze po laně, vázání uzlů, stříkání vodou z proudnice atd.). Bylo krásné pozorovat nadšení dětí, které poctivě plnili ten daný úkol a úleva, když doplnili další písmenko do tajenky.  Po splnění všech úkolů, napsání motta si všichni vyrazili pro malou pozornost, mohli si pochutnat na buřtu, doplnit tekutiny a posedět u táboráku, kde doznívaly dojmy z celého odpoledne. Toto vše se uskutečnilo nejen za přispění výše jmenovaných, ale také za podpory generálního partnera, a to Jaderné elektrárny Temelín, za což jim patří velké díky, že myslí i na malé vesnice v okolí elektrárny.

Bubnování v přírodě

V neděli proběhla poslední akce v rámci Oranžového roku 2023 , které neslo název „Bubnování v přírodě“. V odpoledních hodinách přijel, dovolím si jej nazvat, kapelník, kdy pro množství bubnů a bubínků nebyl ani vidět. Akce proběhla u kostela za zdí, kde byl příjemný chládek, pan kapelník vyložil všechny své nástroje, rozložil dečky kolem poražené lípy, která tak trochu imitovala ohniště a vše začalo. Za zvuku bubnů a bubínků se postupně kolem lípy shromáždilo spoustu nadšenců a odvážlivců, kteří byli vyzváni, aby se zapojili. Přenesli jsme se na chvíli mezi indiány, do Afriky a všude tam, kde se bubnů užívalo k jakémusi vyjadřování. A výsledkem bylo koncertní těleso z dobrovolníků, které bubnovalo, pokřikovalo za vedení kapelníka v určitých rytmech, a toto se neslo přes celou vesnici. Za tento hudební zážitek patří samozřejmě poděkování Skupině ČEZ.

 Oranžový rok 2023 Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ     Oranžový rok 2023 Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ