Skupina ČEZ Oranžový rok 2023

Oranžový rok 2023 Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ

Oranžový rok 2023 Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ 

 

Den s hasiči

   Tuto neděli 4.6.2023 jsme měli v rámci OR 2023 den s hasiči, kdy za přispění některých obyvatel Modré Hůrky a členů SDH Modrá Hůrka, vznikla trasa kolem požární nádrže v osadě Pořežánky. Děti dostaly na začátku kartičky s čísly a papír k mottu této soutěže. Potom postupně vyrazili k plnění úkolů (např.střelba z vodní pistole, chůze po laně, vázání uzlů, stříkání vodou z proudnice atd.). Bylo krásné pozorovat nadšení dětí, které poctivě plnili ten daný úkol a úleva, když doplnili další písmenko do tajenky.  Po splnění všech úkolů, napsání motta si všichni vyrazili pro malou pozornost, mohli si pochutnat na buřtu, doplnit tekutiny a posedět u táboráku, kde doznívaly dojmy z celého odpoledne. Toto vše se uskutečnilo nejen za přispění výše jmenovaných, ale také za podpory generálního partnera, a to Jaderné elektrárny Temelín, za což jim patří velké díky, že myslí i na malé vesnice v okolí elektrárny.

Bubnování v přírodě

V neděli proběhla poslední akce v rámci Oranžového roku 2023 , které neslo název „Bubnování v přírodě“. V odpoledních hodinách přijel, dovolím si jej nazvat, kapelník, kdy pro množství bubnů a bubínků nebyl ani vidět. Akce proběhla u kostela za zdí, kde byl příjemný chládek, pan kapelník vyložil všechny své nástroje, rozložil dečky kolem poražené lípy, která tak trochu imitovala ohniště a vše začalo. Za zvuku bubnů a bubínků se postupně kolem lípy shromáždilo spoustu nadšenců a odvážlivců, kteří byli vyzváni, aby se zapojili. Přenesli jsme se na chvíli mezi indiány, do Afriky a všude tam, kde se bubnů užívalo k jakémusi vyjadřování. A výsledkem bylo koncertní těleso z dobrovolníků, které bubnovalo, pokřikovalo za vedení kapelníka v určitých rytmech, a toto se neslo přes celou vesnici. Za tento hudební zážitek patří samozřejmě poděkování Skupině ČEZ.