Skupina ČEZ, Oranžový rok 2022

Oranžový rok 2022 Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ

Den s ptáky pro děti i dospěláky 
Tak byl nazván první den v rámci OR 2022. Už z názvu akce může každý odvodit hlavní hřeb odpoledne. Bylo to vystoupení spojené s přednáškou o sovách, orlech, obecně o dravcích, kdy jsme se všichni těšili i na praktické vystoupení. A myslím, že nikdo nebyl zklamán. Každý si mohl pohladit předvedeného ptáka a dokonce ti odvážní i nechat přiletět výra na ruku pro kořist. Nakonec došlo i na zodpovězení dotazů a loučení velkým potleskem. Pak nám předvedl pan Stejkoza psy, něco o nich řekl a odpovídal na případné otázky. I toto bylo oceněno velkým potleskem. Abychom se všichni zapojili také do tohoto odpoledne, tak bylo připraveno několik stanovišť od poznávání stromů , zvířat, jejich propojování, skákání v pytlích, chození na chůdách, kličkování s míčem kolem kuželů až po střelbu ze vzduchovky. V průběhu bylo možno doplnit tekutiny, opéci si buřt nebo jen chleba.
Generálním partnerem Skupina ČEZ, za což jim děkujeme. Děkuji také všem za organizaci akce.

 

Pouťová zábava
Druhou akcí v rámci Oranžového roku 2022 v obci Modrá Hůrka se stala, dovolím si říci, tradiční akcí. Stejně jako na dni s ptáky pro děti i dospěláky nám vyšlo počasí. Akce se koná u obecního úřadu a využívají se prostory, které jsme věnovali naší rodačce z Modré Hůrky, první Mařence z Prodané nevěsty, Eleonoře z Ehrenbergu. Již dopoledne jsou přípravy v plném proudu, kdy bych tímto chtěla poděkovat lidem, kteří přidali ruku k dílu a pomohli, ať už se sekáním trávy, stavěním stanů, stolů, laviček, přípravou zázemí jak pro kapelu, tak návštěvníky. Tentokrát jsme nechali program velmi volný. Jedinými dvěma body je pravidelná mše svatá v 15:30, která byla sloužena za všechny živé i zemřelé farníky a v 19.hodin nám přijela zahrát Hájovanka, která se přejmenovala na Bohdanku. Velké díky patří generálnímu partnerovi celé akce Skupině ČEZ a odměnou nám všem, kteří jakkoli přispěli, je počet návštěvníků (300) a jejich spokojenost.

 

Zpíváme – konec léta 
Poslední akcí v rámci Oranžového roku 2022, kdy generálním partnerem je Skupina ČEZ, bylo jakési rozloučení s prázdninami a přivítání nového školního roku zpěvem. Akce měla začátek již v 16 hodin, aby se mohli účastnit i nejmenší děti. V podstatě šlo o to, že kdokoli chtěl mohl zdejšímu obecenstvu zazpívat za doprovodu kapely hudebních nadšenců. Kteří zde pro nás hrají zcela zdarma. Akce měla úspěch. Děkuji všem kdo se jakkoli podíleli na přípravách i průběhu. Vše bylo zastřešeno a financováno Jadernou elektrárnou Temelín Skupinou ČEZ, za což jim děkujeme.