Skupina ČEZ, Rozsvěcení vánočního stromu 2020

Rozsvěcení vánočního stromu 2020

Rozsvěcení vánočního stromu 2020 na Modré Hůrce

   I letos jsme se připojili k mnoha stromům, které za přispění Skupiny ČEZ bylo rozsvíceno. Je to rok vyjímečný, protože není jednoduché naplnit všechny potřebné body ke splnění podmínek, ale protože Skupina ČEZ je si toho vědoma, vychází nám vstříc.

   Nastal večer, konkrétně 17.hodina dne 27.listopadu 2020 a my můžeme rozsvítit strom, který je tradičně vyzdoben padajícími světélky a ozdobami. Letos jsme ale vytvořili svépomocí i betlém, ve kterém figurují tradiční postavy: Josef, Marie, oslík, vůl a ovečky. Na Štědrý den přijde vrchol vánoc, a to Ježíšek.

   Jelikož se nacházíme v nouzovém stavu, museli jsme přistoupit k poděkování netradičnímu, v místním rozhlase. Ještě jednou patří poděkování Skupině ČEZ, která nám finančně vypomohla s touto akcí. Díky.

 

 V Modré Hůrce 27.11.2020     

 

 

                                                                                                                     Mgr.Lenka Staňková